Zoek op

Aan het vinketouw zitten

Spreekwoorden: (1914) Aan (of op) het vinketouw) zitten
d.i. ongeduldig en gespannen zitten wachten om iets te kunnen doen, zijn slag te kunnen slaan; eig. aan de treklijn zitten, waardoor de deuren van het vinkennet worden dichtgeslagen (zie Chomel II, 1252). Vgl. De Amsterdammer, 18 Oct. 1914 p. 2: Daarom mijne heeren, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2525.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.