Zoek op

aandelen aan toonder

Fr: actions au porteur [vennootschapsrecht] aandelen die de naam van de titularis niet vermelden; ieder die houder van de aandelen wordt, kan de eraan …
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBe.html#2326

Aandelen aan toonder

In tegenstelling tot het aandeel op naam vermeldt het aandeel aan toonder niet de naam van de houder en kan het zonder enige procedure worden overgedragen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

aandelen aan toonder

Aandelen waarvan de eigenaar niet geregistreerd is.
De aandelen zijn hierdoor vrij verhandelbaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Aandelen aan toonder

zijn gedrukte formulieren. De bezitter wordt geacht de eigenaar te zijn. Op deze aandelen staat de naam van de bezitter niet vermeld. Ze zijn dus anoniem.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10463
Geen exacte overeenkomst gevonden.