Zoek op

aandelen aan toonder

vennootschapsrecht: aandelen die de naam van de titularis niet vermelden; ieder die houder van de aandelen wordt, kan de ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aandelen aan toonder

aandelen aan toonder

(mv.) ondernemingsrecht: aandelen van een naamloze vennootschap, die niet op naam zijn gesteld maar waarbij de houder van het toonderpapier ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=aandelen aan toonder (mv.)

Aandelen aan toonder

In tegenstelling tot het aandeel op naam vermeldt het aandeel aan toonder niet de naam van de houder en kan het zonder enige procedure worden overgedragen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

aandelen aan toonder

Aandelen waarvan de eigenaar niet geregistreerd is.
De aandelen zijn hierdoor vrij verhandelbaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10156

Aandelen aan toonder

zijn gedrukte formulieren. De bezitter wordt geacht de eigenaar te zijn. Op deze aandelen staat de naam van de bezitter niet vermeld. Ze zijn dus anoniem.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10463
Geen exacte overeenkomst gevonden.