Zoek op

aandelen op naam

vennootschapsrecht: aandelen opgemaakt ten voordele van een bepaald persoon die alleen de daaraan verbonden rechten kan ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=aandelen op naam

aandelen op naam

(mv.) ondernemingsrecht: op naam gestelde aandelen van een (besloten) vennootschap. Bij uitgifte of levering van ~ moet een notariële ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=aandelen op naam (mv.)

Aandelen op naam

aandelen op naam zijn op de naam van de bezitter geregistreerd. Er is dus geen anonimiteit, maar anderzijds is er geen gevaar bij verlies of diefstal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10463
Geen exacte overeenkomst gevonden.