Zoek op

aandelen op naam

Fr: actions nominatives [vennootschapsrecht] aandelen opgemaakt ten voordele van een bepaald persoon die alleen de daaraan verbonden rechten kan uitoef…
Gevonden op http://www.juridischwoordenboek.be/woordenboekBe.html#2327

Aandelen op naam

aandelen op naam zijn op de naam van de bezitter geregistreerd. Er is dus geen anonimiteit, maar anderzijds is er geen gevaar bij verlies of diefstal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10463
Geen exacte overeenkomst gevonden.