Zoek op

aangifteplicht

plicht om aangifte te doen; verplichting om iets of iemand aan te geven
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/aangifteplicht

Aangifteplicht

Plicht om, volgens de Wet Uitoefening Diergeneeskunde, bepaalde ziekten te melden bij de overheid, zoals hondsdolheid..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Aangifteplicht

Het – weer – gaan werken door mensen met een uitkering of vanuit een ziekteverzuimsituatie mensen terugbrengen in het arbeidsproces.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Aangifteplicht

Verplichting tot melding van bepaalde besmettelijke ziekten – namelijk de A-, de B- en de C-ziekten – aan de GGD. Dit geldt onder andere voor polio, kinkhoest, meningokokkenziekte en legionellose. De GGD geeft de melding door aan de landelijke inspectie. Sinds de inwerkingtreding van de Infectieziektewet op 1 april 1999 is de aangifteplicht voo...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.