Zoek op

Aanhangen als een klis

Spreekwoorden: (1914) Aanhangen als eene klis (of als klissen)
d.w.z. steeds bij iemand blijven, hem steeds vergezellen, niet loslaten, als ware men aan hem verbonden, aan hem vastgekleefd, zooals een klis dat doet. Onder een klis verstaat men namelijk een stekeligen knop van klissekruid, die op wollige stof geworpen, daa...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1203.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.