Zoek op

Aankanten (ZICH)

Let op: Spelling (deels) uit 1864: ww. [gelijkvloeiend] (ik kantte mij aan, heb mij aangekant), zich verzetten.
*...KANTING, v. (-en).
*...KIJKEN, [bedrijvend werkwoord] [ongelijkvloeiend] (ik keek aan, heb aangekeken), aanzien.
*...KIJKING, v. [geen meervoud] aanblik.
*...KLAGE, v. = AANKLAGT.
*...KLAGEN, [bedrijvend wer...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.