Zoek op

actief slib

Def.: zuiverende biomassa in vlokvorm Toelichting: Dit is het slib, waarin bacteriën en beestjes voorkomen, die de (opgeloste) verontreinigingen in het rioolwater als voedsel gebruiken, waardoor deze uit het rioolwater worden verwijderd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Actief slib

Een zuurstofvragend biologisch proces dat ertoe dient om oplosbare organische materie om te zetten in vaste biomassa, die verwijderd kan worden met behulp van zwaartekracht of filtratie.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.