Zoek op

Ad informandum

Let op: Spelling van 1858 Lat., om te berigten
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Ad informandum

(l). Ook: voeging ad informandum. De Officier van Justitie kan bepaalde stukken met belastend materiaal over de verdachte `ad informandum` bij de stukken voegen. De rechter mag dan bij de bepaling van straf of maatregel dit materiaal laten meewegen, mits de verdachte ten overstaan van de rechter de ad informandum vermelde feiten heeft toegeg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Ad informandum

Voeging ad informandum is de bevoegdheid van de officier van justitie om bepaalde (nieuwe) feiten te voegen in de strafzaak tegen de verdachte. Wanneer een verdachte een bepaald strafbaar feit pleegt, heeft de officier van justitie namens het Openbaar Ministerie de mogelijkheid de verdachte op te sporen en te vervolgen. Deze bevoegdheid komt de off...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Ad_informandum
Geen exacte overeenkomst gevonden.