addendum

addendum zelfst.naamw.Herkomst:   «Latijn Verbuigingen:   addenda (meerv.) bijlagen, bijvoegsels, toevoegsels, aanhangsels Voorbeeld:   `Addendum bij de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.` SpellingCorrect gespeld: 'addendum' kom...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/addendum

addendum

het geheel van bijvoegsels, toevoegsels van een document
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/addendum

addendum

aanvulling
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/addendum

Addendum

Een appendix, aanhangsel van een boek Overgenomen van het Latijnse addendum (dat wat moet worden toegevoegd)
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

addendum

bijlage, toevoegsel
Gevonden op http://www.woordpost.nl/archief/addendum.html

addendum

(mv.) (overeenkomstenrecht) Latijn: bijlage(n) van een contract. Gerelateerde termen: allonge
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

addendum

deel van een boek of document dat een aanvulling of een toelichting vormt op de tekst die daaraan voorafgaat; appendix; bijlage; bijvoegsel; toevoegsel; supplement
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/addendum

ADDENDUM

1) Aanvulling 2) Appendix 3) Aanhangsel 4) Aanhangsel van een boek 5) Bijvoegsel 6) Bijlage 7) Supplement 8) Toevoeging 9) Toevoegsel
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADDENDUM/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.