Zoek op

akte

bewijsrecht: ondertekend geschrift dat onderworpen is aan bepaalde vormvoorwaarden en dat bestemd is om tot bewijs te dienen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=akte

akte

bewijsrecht: ondertekend geschrift dat bestemd is om tot bewijs te dienen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/akte

akte

de akte zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['ɑktə] Verbuigingen:   akte|n, akte|s (meerv.) 1) officieel papier als bewijs van iets belangrijks Voorbeelden:   `hypotheekakte`, `overlijdensakte`waarvan akte  (<dit zeg je als je op een formel...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/akte

AKTE

1) Aandeelbewijs 2) Attest 3) Bedrijf 4) Bedrijf (toneel) 5) Bedrijf van een toneelstuk 6) Bedrijfsstuk 7) Bescheid 8) Bewijs 9) Bewijs van bekwaamheid 10) Bewijs van eigendom 11) Bewijsstuk 12) Brevet 13) Bul 14) Certificaat 15) Dagvaarding 16) Deel van een bedrijf 17) Deel van een opera 18) Deel van een stuk 19) Deel van een toneelstuk 20) Diplom...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AKTE/1

akte

•officieel document
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/akte

Akte

Let op: Spelling (deels) uit 1864: Acte, v. (-n), verklaring, wettig bewijsschrift; notariele -; - van beschuldiging; - van ontslag; - van geboorte; - van bekendheid; doop-; - van overlijden; - van protest; - van
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

akte

hoofddeel van toneelstuk - Jaar van herkomst: 1798 (WNT )
schriftelijk stuk - Jaar van herkomst: 1453 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Akte

Een akte is een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een huis of hypotheek wordt vastgelegd. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/akte.htm

Akte

Een ondertekend en gedagtekend document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Akte

Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Akte

(= Bedrijf) Zie bedrijf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10634

Akte

Een in art. 156 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gedefinieerd begrip: een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Er zijn twee varianten: de authentieke akte en de onderhandse akte. Een akte levert ten aanzien van een daarin opgenomen verklaring tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid van die verklari...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Akte

Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

akte

(=)bedrijf
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10817

akte

officiële toestemming vb: heb je wel een visakte, anders mag je hier niet vissen Synoniem: vergunning
bewijs dat je geslaagd bent vb: mijn broer heeft zijn godsdienstakte gehaald Synoniem: diploma
officieel papier met de beschrijving van een belangrijke gebeurtenis vb: de notaris maakte een akte op van de v...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=akte

Akte

Ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Akte

(1) Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Akte

(2) Een in art. 156 lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering gedefinieerd begrip: een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen. Er zijn twee varianten: de authentieke akte en de onderhandse akte. Een akte levert ten aanzien van een daarin opgenomen verklaring tussen partijen dwingend bewijs op van de waarheid.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Akte

(3) In de ruimste betekenis: rechtshandeling (BW art.169 oud).Geschrift opgemaakt tot bewijs ener rechtshandeling: onderscheiden in authentieke, onderhandse, huiselijke papieren, enz. Voor dit Nederlandse (en Franse) begrip akte kent het Duits het woord oorkonde; in tegenstelling daartoe zijn in het Duits ' Akten' geschriften die niet oorkonden, du...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Akte

(4) Document, overeenkomst, stuk, brevet, bul, bewijs, diploma, getuigschrift, oorkonde, processtuk, bewijsstuk.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

akte

, een in voorgeschreven vormen opgemaakt geschrift, door een bevoegd persoon gewaarmerkt. Dit om als rechtsgeldig bewijs te dienen.
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encya.htm

Akte

Archiefstuk opgemaakt om als bewijs van het daarin gestelde te dienen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Akte

Een akte is een geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te dienen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Akte

Een akte is een ander woord voor een overeenkomst of schriftelijke verklaring. Een akte moet zijn voorzien van ondertekening en zijn gedagtekend. In het document worden feiten, handelingen, gebeurtenissen en/of verklaringen vastgelegd. De akte is het bewijs van wat er in geschreven staat. Er zijn twee soorten akten, de onderhandse akte en de authen...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/akte/
Geen exacte overeenkomst gevonden.