Zoek op

akte

bewijsrecht: ondertekend geschrift dat onderworpen is aan bepaalde vormvoorwaarden en dat bestemd is om tot bewijs te dienen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=akte

akte

bewijsrecht: ondertekend geschrift dat bestemd is om tot bewijs te dienen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/akte

akte

de akte zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['ɑktə] Verbuigingen:   akte|n, akte|s (meerv.) 1) officieel papier als bewijs van iets belangrijks Voorbeelden:   `hypotheekakte`, `overlijdensakte`waarvan akte  (<dit zeg je als je op een formel...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/akte

akte

•officieel document
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/akte

Akte

Let op: Spelling (deels) uit 1864: Acte, v. (-n), verklaring, wettig bewijsschrift; notariele -; - van beschuldiging; - van ontslag; - van geboorte; - van bekendheid; doop-; - van overlijden; - van protest; - van
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Akte

Spreekwoorden: (1914) Akte nemen van iets,
d.w.z. ‘te kennen geven, dat men een verklaring, bewering of bekentenis, door een ander gedaan, goed en wel gehoord en verstaan heeft en zich het recht voorbehoudt, om zich daarop, waar het noodig mocht zijn, te beroepen’; Ndl. Wdb. II<sup>1<-sup>, 39. De ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0072.htm

Akte

Een akte is een notarieel document waarin de overdracht van het eigendom van een huis of hypotheek wordt vastgelegd. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/akte.htm

Akte

Een ondertekend en gedagtekend document waarin feiten en afspraken zijn vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Akte

ondertekend (en gedagtekend) geschrift, waarin feiten, handelingen, gebeurtenissen en-of verklaringen zijn vastgelegd. De akte dient als bewijs van datgene wat in de akte geschreven staat. Een authentieke akte is opgemaakt door een bevoegd openbaar ambtenaar, zoals een notaris. Het exemplaar dat de notaris bewaart, heet de minuut. De notaris kan af...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Akte

Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10265

Akte

Notariële: een door de notaris opgemaakt geschrift tot bewijs van een rechtshandeling (ook wel authentieke akte genoemd); zie ook: hypotheekakte en overdrachtsakte.Onderhandse: een geschrift tot bewijs van een rechtshandeling zonder tussenkomst van de notaris.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Akte

(= Bedrijf) Zie bedrijf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10634

Akte

deel van een toneelstuk, opera of film.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Akte

Een akte is een Notarieel document waarin zaken worden vastgelegd. Akten waar u mee te maken krijgt bij het kopen van een huis zijn onder andere de akten waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Akte

Schriftelijk bewijsstuk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

akte

(=)bedrijf
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10817

Akte

Ondertekend geschrift dat is opgemaakt om tot bewijs te dienen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

akte

officieel schriftelijk stuk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/akte

Akte

Notariele akte; een door de notaris opgemaakt geschrift tot bewijs van een rechtshandeling. Onderhandse; een geschrift tot bewijs van een rechtshandeling zonder tussenkomst van de notaris.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/akte

akte

officiële toestemming vb: heb je wel een visakte, anders mag je hier niet vissen Synoniem: vergunning
bewijs dat je geslaagd bent vb: mijn broer heeft zijn godsdienstakte gehaald Synoniem: diploma
officieel papier met de beschrijving van een belangrijke gebeurtenis vb: de notaris maakte een akte op van de v...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=akte

Akte

Ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Akte

Ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen.  
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Akte

Archiefstuk opgemaakt om als bewijs van het daarin gestelde te dienen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Akte

Een akte is een geschrift, opgemaakt om als rechtsgeldig bewijs van het daarin vermelde te dienen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.