Zoek op

akte van levering

vermogensrecht: notariële akte waarin de overdracht van een registergoed wordt bepaald en pas een feit is na inschrijving ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=akte van levering

akte van levering

vermogensrecht: notariële akte waarin de overdracht van een registergoed wordt bepaald en pas een feit is na inschrijving ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/akte van levering

Akte van levering

De overdrachtsakte die door de notaris wordt opgemaakt. Door ondertekening van koper en verkoper gaat de eigendom van de woning over naar de nieuwe eigenaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Akte van levering

De akte van levering is de akte die de overdracht van de woning regelt. Deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Akte van levering

Dit is de akte die de overdracht van de onroerende zaken regelt, deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Akte van levering

Zie: overdrachtsakte.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Akte van levering

De notariële akte waarin het eigendom van een onroerende zaak aan de nieuwe eigenaar wordt overgedragen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Akte van levering

Dit is de akte die de overdracht van de onroerende zaken regelt, deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/A

Akte van levering

De overdrachtsakte die door de notaris wordt opgemaakt. De akte van levering is de akte die de overdracht van de woning regelt.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/akte-van-levering

Akte van levering

De akte van levering is de akte waarmee de overdracht van onroerende zaken geregeld wordt, dus ook de overdracht van een koophuis.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_a.asp

Akte van levering

De akte van levering wordt ook wel transportakte genoemd en bewerkstelligt de eigendomsoverdracht van een woning. De akte wordt opgemaakt door de notaris. Van de originele akte (minute) maakt hij ook een afschrift. Beide documenten worden ondertekend door de kopers, verkopers en de notaris. De notaris laat het afschrift inschrijven in de openbare r...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.