Zoek op

Alkaliniteit

De alkaliniteit is een chemische eigenschap van water. Het geeft het bufferend vermogen aan: dit is de capaciteit van water om zichzelf te neutraliseren. Synoniemen zijn: waterhardheid, basiciteit, zuurbindend vermogen, alkaliteit en alkaliciteit. In praktijk wordt de alkaliniteit bepaald door de pH te meten.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

alkaliniteit

Afk.: ALKLTT Syn.: alkaliteit ; alkaliciteit ; Basiciteit ; Zuurverbruik ; Zuurcapaciteit ; Zuurbufferend vermogen ; Zuurbindend vermogen Def.: de kwantitatieve capaciteit van water om een zuur te neutraliseren. Toelichting: Gewoonlijk gelijk aan de som van HCO3 - en CO3 2- in meq l -1.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Alkaliniteit

De term alkaliniteit of alkaliteit wordt gebruikt voor zuurbufferende capaciteit. Oftewel het vermogen van een oplossing om zuren te neutraliseren tot aan het equivalentiepunt van carbonaat of bicarbonaat (waterstofcarbonaat). De alkaliteit is gelijk aan de stoechiometrische som van de basen in oplossing. In de natuurlijke omgeving (grondwater, ze...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Alkaliniteit
Geen exacte overeenkomst gevonden.