Zoek op

Apartheid

Het in de Republiek van Zuid-Afrika lange tijd toegepaste beginsel van de gescheiden ontwikkeling van verschillende bevolkingsgroepen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bantoes (zwarte Afrikanen), kleurlingen (van gemengd bloed), Indiërs of Aziaten en blanken. In 1990-1991 werd de apartheidswetgeving grotendeels afgeschaft. Het woord aparth...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-1900-2000/apartheid

apartheid

apartheid zelfst.naamw. politiek de in Zuid-Afrika door de blanke overheid in het verleden opgelegde scheiding tussen de verschillende rassen    Voorbeeld: `De kleine apartheid was het bekendst en omvatte de raciale segregatie binnen woongemeenschappen. `het apart zijn    Voor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/apartheid

APARTHEID

1) Afzondering 2) Buitennissigheid 3) Het apart zijn 4) Rariteit 5) Rassendiscriminatie 6) Rassenscheiding 7) Rassensegregatie in zuid-afrika 8) Scheiding tussen de rassen 9) Scheiding tussen de rassen zoals in de praktijk gebracht in zuid-afrika 10) Scheiding tussen rassen 11) Segregatie 12) Voormalig staatkundige rassenscheiding in zuid-afrika 13...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/APARTHEID/1

Apartheid

Apartheid was het officiële systeem van rassensegregatie dat tussen 1948 en 1990 in Zuid-Afrika en het huidige Namibië in werking was. Het woord apartheid komt uit het Afrikaans en is als leenwoord in bijna elke andere taal onvertaald opgenomen. Het eerst bekende gebruik van het woord in deze betekenis was in 1919, tijdens een toespraak van Jan ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Apartheid

apartheid

•de in Zuid-Afrika door de blanke overheid opgelegde scheiding tussen de verschillende rassen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/apartheid

Apartheid

Begrippenlijst: Dekolonisatie - Discriminerende politiek van de Zuidafrikaanse regering om blank en zwart gescheiden te houden.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bdekol.htm

apartheid

Sociaal, politiek en economisch systeem van rassenscheiding dat rechten aan klassen van mensen toekent op basis van hun ras; superioriteit wordt toegekend aan mensen van blanke Europese afkomst, en wetten worden uitgevaardigd die de politieke deelneming en economische vooruitgang van Afrikanen, Aziaten en van andere, gemengde, rassen belemmeren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

apartheid

Maatschappelijk en juridisch systeem van rassenscheiding in Zuid-Afrika. Met een programma voor apartheid won de Nasionale Partij in 1948 de verkiezingen. De praktijk van apartheid leidde echter tot vele schendingen: de politieke, sociale en economische achterstelling van zwarten en het geweld dat werd gebruikt om activisme en meningsuiting bij zwa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

apartheid

rassenscheiding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/apartheid

Apartheid

[Aardrijkskunde] Zuid-Afrikaans woord voor het gescheiden wonen en leven van mensen op basis van hun huidskleur.
Gevonden op https://quizlet.com/88830746/aardrijkskunde-hfdst-1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.