Zoek op

arbeidsongeschiktheid

de lichamelijke ongeschiktheid om arbeid te verrichten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheid

arbeidsrecht: het niet in staat zijn om beroep of bedrijf uit te oefenen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Het ‘op medische gronden naar objectieve maatstaven gemeten niet kunnen of mogen verrichten van de in aanmerking komende arbeid’. De in aanmerking komende arbeid zal vaak ‘passende arbeid’ zijn. Als de werknemer in de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid (een gedeelte van) zijn loon ontvangt, is dat zijn eigen arbeid of arbeid die word...
Gevonden op http://www.wattedoenbijontslag.nl/arbeid_woordenlijst/

Arbeidsongeschiktheid

Je bent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt als je als rechtstreeks (en objectief medisch vast te stellen) gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat bent om met arbeid te verdienen wat gezonde personen met een zelfde soort opleiding en ervaring normaliter met jouw werk verdienen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10189

Arbeidsongeschiktheid

Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij niet in staat is werk te verrichten ten gevolge van een ziekte, gebrek of zwangerschap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10077

Arbeidsongeschiktheid

Term in de sociale verzekering die de toestand aanduidt van een verzekerde werknemer die niet tot werken in staat is. Arbeidsongeschiktheid komt in verschillende gradaties voor. Zie ook WAO, WAZ en WULBZ.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

arbeidsongeschiktheid

toestand waarbij iemand ongeschikt is voor het verrichten van arbeid
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt - geheel of gedeeltelijk - is degene die door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is om arbeid te verrichten. Afhankelijk van het feit of men voldoet aan daarvoor gestelde arbeidsongeschiktheidscriteria, kan een aanspraak bestaan op een bodemvoorziening van overheidswege. Zowel werknemers als zelfstandigen kunn...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

arbeidsongeschiktheid

Wordt bepaald door de mate waarin iemand door ziekte, fysieke of psychische beperkingen ongeschikt is om werk te verrichten. Het risico op arbeidsongeschiktheid voor werknemers werd tot 2005 verzekerd door de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) uit 1967. De WAO is overgegaan in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Werkn...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=8831

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is een term om aan te geven in hoeverre iemand niet in staat is om te werken.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_a.asp

Arbeidsongeschiktheid

Onder arbeidsongeschiktheid wordt verstaan het niet in staat worden geacht arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde. Dat men geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, kan een lichamelijke of psychische oorzaak hebben. De beoordeling of men arbeidsongeschikt is, is onderhevig aan veranderende normen en waarden. Een werkgever z...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

[Nederland] - In Nederland bestaan meerdere definities van arbeidsongeschiktheid. De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) maakt onderscheid tussen volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid ("volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is hij die als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte,...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsongeschiktheid_(Nederland)

Arbeidsongeschiktheid

Je bent geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt als je als rechtstreeks (en objectief medisch vast te stellen) gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk niet in staat bent om met arbeid te verdienen wat gezonde personen met een zelfde soort opleiding en ervaring normaliter met jouw werk verdienen. De mate van ar...
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheid

de arbeidsongeschiktheid zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑrbɛitsɔnxə'sxɪkthɛit] situatie dat je arbeidsongeschikt bent © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'arbeidsongeschiktheid' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt - geheel of gedeeltelijk - is degene die door ziekte, gebrek, zwangerschap of bevalling niet in staat is om arbeid te verrichten. Afhankelijk van het feit of men voldoet aan daarvoor gestelde arbeidsongeschiktheidscriteria, kan een aanspraak bestaan op een bodemvoorziening van overheidswege.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

1) Onvermogen om te werken
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ARBEIDSONGESCHIKTHEID/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.