Zoek op

Archimimus

Let op: Spelling van 1858 een tooneelspeler bij de Romeinen, die dansend voor het lijk ging en, door gebaren, de levenswijze, zeden en gewoonten van den overledene te kennen gaf
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.