Zoek op

assessor

procesrecht: bijzitter; bijzittend lid (naast de voorzitter) in een bestuur, een college. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/assessor

assessor

de assessor zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɑ'sɛsɔr] Verbuigingen:   assessor|s, assessor|en (meerv.) 1) assistent van de voorzitter van een studentenvereniging Voorbeeld:   `Het student-lid van het bestuur is vaak assessor.` 2) onafhank...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/assessor

ASSESSOR

1) Beoordelaar 2) Bijzitter in rechtbank 3) Hulp van de voorzitter 4) Hulpvoorzitter 5) Iemand die de voorzitter bijstaat 6) Iemand die de voorzitter terzijde staat 7) Wethouder
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ASSESSOR/1

assessor

iemand die in een vergadering of zitting van een college de voorzitter terzijde staat, bv. in een rechtbank, een kerkenraad enz.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/assessor

assessor

staat iemand terzijde, toegevoegd lid van het bestuur of moderamen
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Assessor

[functie] - Assessor is thans in Nederland een functie binnen een studentenvereniging. De assessor heeft geen vastliggende taak, maar treedt op als assistent van de voorzitter. Verder moet een universitaire faculteit die geleid wordt door een meerkoppig bestuur, altijd een student-lid hebben. Deze student heeft dan de funct...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Assessor_(functie)

Assessor

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), bijzitter (toegevoegd lid van eene regtbank enz.); rabbinale -, israel. geestelijke, tijdelijk met de waarneming van het opperrabbinaat belast.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

assessor

bijzitter, helper
Jaar van herkomst: 1567 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Assessor

Let op: Spelling van 1858 Lat., bijzitter; iemand, die, in eene vergadering, bij den president zit, en denzelven de raadplegingen en besluiten helpt regelen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

assessor

bijzitter, helper (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/assessor

Assessor

Studentlid van een faculteitsbestuur.
Gevonden op http://www.ru.nl/studenten/studentenleven/universitaire/

Assessor

Letterlijk: Bijzitter
Naam van verschillende functies in het openbaar bestuur. Vóór 1795 werd de plaatsvervanger van de Drost van Drenthe als voorzitter van de Etstoel assessor genoemd. In de periode 1814-1851 was de assessor vergelijkbaar met de huidige wethouder in een gemeentebestuur (zie: Gemeente).
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Assessor
Geen exacte overeenkomst gevonden.