Zoek op

Baanbreken

Spreekwoorden: (1914) Baanbreken.
Volgens het Ndl. Wdb. II, 809 is deze uitdr. minder een vertaling dan wel eene bijna gedachtelooze verhollandsching van de duitsche spreekwijze Bahn brechen (vgl. fr. frayer le chemin). Het znw. ‘baan’ wil hier eig. zeggen een weg, dien men gebaand heeft door een rotsachtige l...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0128.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.