Zoek op

Baandraaier

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), touwslager.
*...DRAAISTER, v. (-s).
*...GELD, o. (-en).
*...SPINNER, m. (-s).
*...SPINSTER, v. (-s).
*...TJE, o. dat is een -, een voordeelige post.
*...VEGER, m. (-s).
*...VEEGSTER, v. (-s).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.