Zoek op

Baaniten

Let op: Spelling van 1858 aanhangers eener sekte uit de 9e eeuw, die de leer der Manicheërs aankleefden en naar hunnen stichter Baanes genoemd werden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.