Zoek op

Baard

Rijkelijke beharing aan de onder- en voorzijde van de onderkaak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10483

Baard

groep veren, die rondom de keel groeien; meestal wordt de baard door de nog min of meer aanwezige kinlellen verdeeld in een baard en twee bakkebaarden, meestal meer ontwikkeld bij de hen dan bij de haan; hoe krachtiger de baard is ontwikkeld, hoe minder de kinlellen dit zijn; een sterke baardontwikkeling gaat bijna altijd gepaard met een achterwaar...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10489

Baard

Rijkelijke beharing aan de onder- en voorzijde van de onderkaak.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10483

baard

1. Elke uitstulpende harde oneffenheid, bv. een ongelijke metselvoeg waardoor de specie buiten de muur komt en een soort baard vormt. Verg. speciebrug. 2. Het `naambord` bij een molen, onder de kap. Eng. burr of mortar (1), beard? (2)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Baard

teken van rijpe mannelijkheid en daadkracht. In de Tarot wordt met een baard ook aangegeven, dat er sprake is van een langdurig proces.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Baard

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), haar op het aangezigt; om 's keizers - spelen, om niets spelen; in den - vliegen, aanvallen; tegen [iemand] uitvaren; baarden, stekels van korenaren, - van vissen.
~ELOOS, [bijvoegelijk naamwoord] zonder baard.
~EN, ow. [gelijkvloeiend] (ik baardde, heb gebaard) een baard krijgen.
~HEN, ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

baard

rijkelijke beharing aan de onder- en voorzijde van de onderkaak
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Baard

Uit `De lagere vaktalen: Taal der bouwbedrijven` 1914 bij het voegen met volle voeg worden de voegen gelijk met den voorkant der steenen volgezet. De uitpuilende buitenkanten (baarden) worden dan met den voegspijker of met een mes afgesneden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Baard

Haaks op een schacht van een veer staande veerdelen..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Baard

[ bouwkundige termen] Baard is een woord dat meerdere bouwkundige betekenissen kent.veelgebruikte betekenissenDe term baard wordt veel gebruikt om bij molens het versierde en uitgesneden stuk hout aan de voorzijde van de molenkap aan te duiden. Op de baard wordt vaak de naam en h...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

baard

Een anders gekleurde, contrasterende, meestal donkere streep onder het oog, zoals bij Baardgrasmus of Grote Bonte Specht. Alternatieven: baardstreep
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Baard

van sleutel Een sleutel bestaat uit een steel met aan het ene uiteinde de greep en aan de andere kant de baard. De greep is nodig om de sleutel met kracht rond te kunnen draaien. De baard moet dan het eigenlijke werk doen: het slot ontsluiten. De baard is daarom het belangrijkste ...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Baard%20(van

Baard

van specie Bij het voegen drukt de voeger de specie plat met een voegspijker. Dat geeft een mooie strakke lijn, even breed als de gewenste voeg. Maar dat lukt alleen als er genoeg specie uit de voeg puilt, liefst wat teveel. Dat teveel krult aan beide zijden van de voegspijker als...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Baard%20(van

baard

haar op kin en wangen
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

baard

haren die op je kin en wangen groeien vb: Jan heeft zijn baard laten staan
de baard in je keel krijgen [als jongen je hoge stem kwijtraken]
ergens een baard van krijgen [er genoeg van krijgen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=baard

baard

Def.: aangroeisel aan de scheepshuid onder de waterspiegel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Baard

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Baard``] Het hoofdsieraad van het mannelijke gelaat; bij alle beschaafde volken was het dragen van den baard en van het hoofdhaar in hunnen natuurlijken groei, langen tijd het teeken van vrije mannen; alleen de slaven werden geschoren. Ook de soldaten droegen en onderhielden ten allen tijde gaarne hunne...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm

baard

•gezichtsbeharing van de man.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/baard

Baard

(1) Halfronde verdikking om het kluisgat. (2) Aangroeisel aan de scheepshuid onder de waterspiegel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

Baard

de beharing op kin, bovenlip en wangen. In het spraakgebruik verstaat men onder baard meestal alleen de beharing van kin en wangen, in het medisch vakjargon wordt daartoe ook de beharing van de bovenlip gerekend. De baardgroei wordt in de puberteit in gang gezet door twee hormonen afkomstig uit de voorkwab van het hersenaanhangsel. Deze ...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/huid/baard

Baard

[Littenseradeel] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Baard_(Littenseradeel)

Baard

[Friesland] - Baard is een dorp in de gemeente Littenseradeel in de Nederlandse provincie Friesland en telt ongeveer 200 inwoners. ==Beschrijving== De bewoners van Baard worden "Baarder Katten" genoemd. De spreekwoordelijke "honden" wonen in Leons. Het standbeeld van een kat in het midden in het dorp herinnert aan deze vroe...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Baard_(Friesland)

Baard

[haargroei] - Een baard is de haargroei op de onderkaak van een man, maar de benaming wordt in bredere zin ook gebruikt voor de totale gezichtsbeharing om mond, kin en wangen. Het is onbekend wanneer men begonnen is de gezichtsbeharing af te scheren, maar er zijn in elk geval afbeeldingen uit de tijd van de eerste Egyptisch...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Baard_(haargroei)

baard

haar op kin en wangen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/baard

baard

de baard zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [bart] Verbuigingen:   baard|en (meerv.) haren op kin en wangen Voorbeelden:   `een baard hebben/dragen`, `een baard laten staan/groeien`de baard in de keel krijgen  ((van jongens) een lagere stem krijgen)een m...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/baard
Geen exacte overeenkomst gevonden.