Zoek op

Baarda Joeke.

Hoofd hoofdafdeling Stadsontwikkeling Gemeente Sneek. * Menaldum 14.8.1936. Opleiding: MULO A en B (1954); HTS Bouwkunde, Leeuwarden (1958); school voor Reserve-officieren Artillerie (1959) Loopbaan: landelijk voorzitter Christelijk Historische Jongerenorganisatie CHJO (1963-1966); voorzitter Stichting Sociaal Cultureel Werk Sneek (1966-1977); v......
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.