Zoek op

Baarlip

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-pen).
*...LIJK, [bijvoegelijk naamwoord] vleeselijk, tastbaar.
*...MOEDER, v. (-s), [in de ontleedkunde] ) lijfmoeder; [figuurlijk] bron.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.