Zoek op

Babisme

Ontstond in het midden van de 19de eeuw in Perzië in de kring van het daar heersende Sji'ietische Mohammedanisme. De stichter, Mirza Ali Mohammed was in 1820 te Sjiraz geboren en trad in 1844 op met zijn nieuwe leer, in diverse geschriften uiteengezet, waarvan het voornaamste is de Bajân; zij wortelt geheel in Mohammedaanse opvattin...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.