Zoek op

Babylonische spraakverwarring

Spreekwoorden: (1914) Een Babylonische spraakverwarring,
‘eene samenvloeiing van allerlei vreemdelingen op de marktplaats eener groote stad, maar ook eene spraakverwarring bij de vereeniging van allerlei richtingen in een godsdienstig genootschap; of ook gebruikt als de leden eener vergadering groot verschil van mee...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0136.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.