Zoek op

Babys

Let op: Spelling van 1858 een broeder van Marsyas, die zeer slecht de fluit speelde, maar evenwel geloofde met Apollo een' kampstrijd te kunnen wagen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.