Zoek op

Bachioniten

Let op: Spelling van 1858 zekere oude, wonderlijke wijsgeeren, die zulk eene verachting van de tijdelijke goederen betoonden, dat zij niets meer dan eene drinknap wilden bezitten.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.