Zoek op

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis is een bacterie die een gif afscheidt dat bij insecten en hun larven, vooral rupsen, de darmwand aantast, waardoor het insect ophoudt met eten en na enige dagen te gronde gaat. Dit effect is al beschreven in 1911. De bacterie komt algemeen in de bodem voor, en is nauw verwant aan bacillus cereus en de miltvuurbacterie bacill...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bacillus_thuringiensis

Bacillus thuringiensis

(BT) Biologisch bacteriepreparaat om rupsen te doden. Handelsmerken zijn Agbac, Biobit, Dipel en Scutello. Deze middelen hebben een wachttijd van 0 dagen. Zie ook weblinks plantenziekten.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.