Zoek op

Back Office

Back-office is dat deel van de organisatie dat specifiek is ingericht op de verwerking van administratieve klantprocessen en hierbij geen direct klantcontact heeft (m.a.w. alles wat achter de schermen gebeurt). Het tegenovergestelde van back-office is front-office, daar heeft men juist wel direct contact met de afnemers. Voorbeelden van back-office...
Gevonden op http://www.callcenterwoordenboek.nl/site/content.php?page=1&item=88

Back office

Vanuit de back office van een organisatie volgen geen klantencontacten, maar worden er diensten en ondersteuning aan de burger geleverd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Back-office

DEFINITIE - OMSCHRIJVING - Back-office is dat deel van de organisatie dat specifiek is ingericht op de verwerking van administratieve klantprocessen en hierbij geen direct klantcontact heeft (m.a.w. alles wat achter de schermen gebeurt) Het tegenovergestelde van back-office is front-office, daar heeft men juist wel direct contact met de afnemers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10074

Back office

Diensten die niet direct in contact komen met het publiek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10368

Back office

Administratieafdeling bij banken die effectentransacties afhandelt en controleert. Het is een verzamelnaam voor de afdelingen en systemen binnen een bedrijf verantwoordelijk voor logistieke afhandeling.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/back-office

Back-office

Afdelingen en medewerkers die ondersteuning bieden aan de dienstverlening, maar zelf geen direct contact met klanten hebben.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Back-office

Dat deel van de organisatie dat geen direct contact met de klant of burger onderhoudt, maar wel het verkopen of leveren van diensten/producten aan de klant of burger ondersteunt.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.