Zoek op

Backingstore

X-server onthoudt vensterinhoud als venster wordt geminimaliseerd; zie PC+ nov 92
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/
Geen exacte overeenkomst gevonden.