Zoek op

Bacon: waarneming en experiment

Francis Bacon (1561-1626) was een Brits filosoof, wetenschapper en politicus. Zijn overtuiging was dat betrouwbare kennis alleen te verkrijgen is door waarneming en experiment.
Francis Bacon is de grondlegger van de inductieve methode: het afleiden van algemene wetten of principes op basis van afzonderlijke waarnemingen. Hij had een nuchtere,...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i004181.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.