Zoek op

Bacoti

Let op: Spelling van 1858 eene der voornaamste onder de tooveressen der Tanquinezen, welke voorwendt, door trommelslag, de zielen van afgestorvene kinderen op te roepen, en den ouderen berigt geeft van hunnen toestand
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608
Geen exacte overeenkomst gevonden.