Zoek op

Bactes

Let op: Spelling van 1858 een bijnaam, dien Bacchus van het geschreeuw bekwam, hetwelk zijne vereerders plagten te maken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608
Geen exacte overeenkomst gevonden.