Zoek op

bankhypotheek

pand- en hypotheekrecht: hypotheek als zekerheid van de bank voor alle huidige en toekomstige vorderingen van de kredie ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=bankhypotheek

bankhypotheek

pand en hypotheek: een hypothecaire zekerheid waarbij het recht van hypotheek blijft bestaan ook indien de debiteur geen ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=bankhypotheek

Bankhypotheek

Hypotheekvorm, waarbij een maximaal op te nemen hypotheekbedrag wordt afgesproken. Tussentijds kan men weer tot het maximum opnemen zonder dat men een nieuwe akte via de notaris moet opmaken. Opnemen geschiedt door middel van een onderhandse schuldbekentenis...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Bankhypotheek

De gebruikte formule bij inschrijving van deze hypotheek maakt het mogelijk om later bij te lenen zonder notariskosten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

bankhypotheek

Onder een bankhypotheek verstaan we een hypotheek waarbij de hypotheek dient tot zekerheid van al hetgeen de debiteur uit hoofde van zijn bancaire betrekking te eniger tijd aan de bank schuldig mocht zijn of mocht worden. ( > sparen en lenen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/bankhypotheek.ht

Bankhypotheek

Het huis dient als onderpand voor `alle huidige en toekomstige vorderingen, uit welke hoofde dan ook`. Zie hypothecaire inschrijving.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Bankhypotheek

Bij een bankhypotheek dient het huis als onderpand voor `alle huidige en toekomstige vorderingen, uit welke hoofde dan ook`.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Bankhypotheek

Vorm van krediethypotheek. Deze hypotheek dient niet slechts tot dekking van het krediet, maar ook tot dekking van alles wat de bank uit welke hoofde ook van de cliënt heeft te vorderen of te eniger tijd zal hebben te vorderen zowel in als buiten rekening-courant en al of niet in het gewone bankverkeer. De oorspronkelijke hoogte van de hypothecair...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474
Geen exacte overeenkomst gevonden.