Zoek op

Begrotingssaldo

Het begrotingssaldo is het tekort of het overschot over de begroting, uitgedrukt in geld, van een publieke of private instelling. ==Berekening== U staat voor de geplande uitgaven in een jaar, O voor de geplande inkomsten (ontvangsten). Als er meer uitgaven zijn dan inkomsten, spreekt men van een begrotingstekort. Als er meer inkomsten dan uitgaven...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Begrotingssaldo
Geen exacte overeenkomst gevonden.