Zoek op

Belanghebbende

Als je belanghebbende bent bij een besluit, kan je tegen dat besluit bezwaar en-of beroep aantekenen. Je wordt aangemerkt als belanghebbende als je belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Dat je belanghebbende bent, blijkt meestal uit het feit dat jij de geadresseerde bent van het verzonden besluit. Je werkgever kan ook (derde) belanghebb...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10189

Belanghebbende

Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Belanghebbende

Iemand die betrokken is in een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

belanghebbende

[Belgisch Nederlands] betrokkene
Gevonden op http://www.gentvertaalt.be/taaldatabank/links/taalvandaal-cached.html

belanghebbende

Def.: de geïnteresseerde partijen, ofwel zij die een belang hebben in een water management aangelegenheid waarbij de interesse is gelegen in ofwel de exploitatie of in de bescherming van de hulpbron. Toelichting: Tot de belanghebbenden behoren de volgende groepen: - bevoegd gezag voor de hulpbron ; - belangengroepen ; - algemene publ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

belanghebbende

•iemand die ergens belang bij heeft.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/belanghebbende

belanghebbende

de belanghebbende zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [bəlɑŋˈhɛbəndə] Verbuigingen:   belanghebbende|n (meerv.) 1) iemand die ergens belang bij heeft Voorbeeld:   `De aannemer is in dit conflict helemaal geen belanghebbende.` 2) iemand di...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/belanghebbende

Belanghebbende

(o). Degene die door een overheidsbeschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen en als zodanig het recht heeft daartegen een voorziening te vragen door instelling van administratief beroep of het doen van beroep op een onafhankelijke rechter.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Belanghebbende

Iemand die betrokken is bij een besluit of geschil en daar (rechtstreeks) belang bij heeft.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Recht-In-Nederland/JuridischeBegrippenlijst/Pages

Belanghebbende

[recht] - In het Nederlandse bestuursrecht staat de belanghebbende centraal, omdat alleen de belanghebbende op kan komen tegen besluiten van bestuursorganen. Om als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) te worden aangemerkt, moet aan een aantal eisen zijn voldaan. == (Rechts)personen die ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Belanghebbende_(recht)

Belanghebbende

[organisatie] - Een belanghebbende of stakeholder is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of zelf invloed kan uitoefenen op een specifieke organisatie, een overheidsbesluit, een nieuw product of een project. == Belanghebbendenanalyse == Er zijn verschillende indelingen van belanghebbenden...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Belanghebbende_(organisatie)

Belanghebbende

Men is belanghebbende in juridische zin indien hij rechtstreeks bij een besluit van een overheidsorgaan is betrokken. De term belanghebbende wordt veelal gebruikt in het bestuursrecht om helder te krijgen wie het recht heeft om bezwaar of beroep te maken tegen een besluit van een overheidsorgaan. Gelet op artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrec...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Belanghebbende

Belanghebbende

Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

BELANGHEBBENDE

1) Aandeelhouder 2) Aspirant 3) Betrokkene 4) Gegadigde
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BELANGHEBBENDE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.