Zoek op

beleggen

beleggen werkw.Uitspraak:   [bəˈlɛxə(n)] Verbuigingen:   belegde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft belegd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) waardepapieren of dingen kopen waarvan je verwacht dat die een grotere waarde hebben als je ze wee...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/beleggen

Beleggen

Het kopen van producten om die op een later moment met winst te verkopen. De handel in aandelen is een populaire manier van beleggen. Tegenwoordig kun je in tal val producten beleggen, zoals grondstoffen, valuta, cryptocurrencies of vastgoed.
Gevonden op https://beginmetbeleggen.com

Beleggen

Beleggen is het investeren van geld voor een korte of lange periode met als doel om in de toekomst een financieel posities resultaat te behalen. Je kunt beleggen in diverse producten: aandelen, grondstoffen, obligaties, derivaten, opties en meer. Het doel van beleggen is het maken van winst.
Gevonden op https://beleggen.info/

Beleggen

Beleggen is geld in iets investeren waarvan u vervolgens hoopt dat het in waarde zal stijgen. Want door een stijging van de waarde is het ‘iets’ waarin u uw geld investeert na verloop van tijd meer geld waard en heeft u dus winst gemaakt. Evi coacht graag bij het kiezen van het juiste beleggingsprofiel.
Gevonden op https://www.evivanlanschot.nl/beleggen

Beleggen

De meeste startende beleggers beginnen met het kopen en verkopen van aandelen. Maar je kunt in veel meer beleggen. Bijvoorbeeld grondstoffen, zoals goud, zilver of olie. Of wat dacht je van graan en suiker? Je kunt het zo gek niet bedenken of er kan in gehandeld worden. En naast beleggen kun je ook investeerder worden, dire
Gevonden op https://www.investeerders.nl/beleggen/

Beleggen

Beleggen is het investeren van geld in aandelen, obligaties, vastgoed of andere financiële producten om rendement te behalen. Dit kan in een fonds waar alles bijeen is gebracht of via een professionele belegger.
Gevonden op https://www.robeco.nl/beleggen/

BELEGGEN

1) Bedekken 2) Belegging van gelden 3) Bijeenroepen 4) Dekken 5) Ergens geld insteken 6) Inhuldigen 7) Investeren 8) Organiseren 9) Plaatsen 10) Placeren 11) Samenroepen 12) Seizen 13) Tegen rente uitzetten 14) Toedekken 15) Uitschrijven 16) Uitzetten van geld 17) Vangen 18) Waardepapieren omzetten 19) Winstgevend maken
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BELEGGEN/1

Beleggen

Het zodanig vastzetten van een lijn op b.v. een bolder dat hij niet vanzelf kan losraken, maar wel gemakkelijk kan worden losgemaakt. Dit doe je door het trekkend deel aan de onderkant van bolder of klamp te leggen met de slagen kruislings daarboven. Andersom kan het bij veel trekkracht wel eens onm...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipb.htm#beleg

beleggen

een staaldraad of touw op een bepaalde manier rond een bolder, kikker, korvijnagel, e.d. leggen (en vervolgens vastzetten). Zie ook seizen
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=b

Beleggen

We spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen, of mede-eigenaar worden van een onderneming door hiervan aandelen te kopen. Beleggen heeft als doel om overtollig kapitaal voor langere tijd weg te zetten. Het dient zeer planmatig te gebeuren. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/beleggen.htm

Beleggen

Beleggen is een vorm van geld investeren, voor een lange of korte tijd, met als doel om er in de toekomst financieel voordeel te behalen. U geeft zekere bedragen uit om een toekomstig onzeker bedrag te ontvangen. Hoeveel voordeel u kunt behalen is afhankelijk van de markt. Als u belegt loopt u risico.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/beleggen

beleggen

regelen en laten ontstaan vb: hij belegt binnenkort een vergadering Synoniemen: organiseren arrangeren
er iets op doen vb: hij belegt zijn brood met kaas
er iets voor kopen waarvan je denkt dat het steeds meer waard wordt vb: hij belegt zijn geld in kunst
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=beleggen

beleggen

•geld steken in een naar verwacht winstgevende onderneming. •een scheepstouw vastmaken. •het toevoegen van (boter en) beleg aan een snee brood, zodat deze een boterham wordt.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/beleggen

Beleggen

Geld voor langere tijd omzetten in waardepapieren (bijvoorbeeld beleggingsproducten), onroerende zaken of edele metalen. Hiermee wil men waardestijging bereiken en eventueel extra inkomen (uit rente en dividend).
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/b.html

Beleggen

Geld uitzetten tegen een vergoeding, zoals rente of dividend, dan wel een mogelijke koerswinst (zie belegde middelen). 1) Aanschaf van aandelen of obligaties met het idee die voor langere tijd vast te houden.
2) Misconceptie: investeren (want daarvoor krijg iemand geen rente, maar moet geld lenen en dan zelf rente betalen).
3) Misconceptie: s...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Beleggen

Het investeren in allerlei spaarvormen, effecten, opties, onroerend goed en dergelijke, met de bedoeling daar een inkomen en-of vermogensopbouw uit te verwerven.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Beleggen

Geld dat niet direct voor consumptie nodig is, kan worden belegd in bijvoorbeeld aandelen, obligaties, spaarrekeningen en dergelijke, met als doel toekomstig inkomen, vermogensvorming en –groei etc., te realiseren.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Beleggen

Geld in waardepapieren omzetten met het doel om de waarde te behouden of te vergroten.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Beleggen

Het investeren in spaarvormen, effecten, opties, onroerend goed en dergelijke, met de bedoeling daar inkomsten en-of vermogensopbouw uit te verwerven.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Beleggen

Investeren in effecten en derivaten (afgeleide producten) met als doel vermogen op te bouwen.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Beleggen

Voorkomen dat een touw uitloopt door dit met over elkaar knijpende bochten vast te maken en op te schieten op een voorbolder, nagelbank of sjorlier.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10827
Geen exacte overeenkomst gevonden.