bestanddeel

het bestanddeel zelfst.naamw.Uitspraak:   [bəˈstɑndel] Verbuigingen:   bestand|delen (meerv.) iets dat ergens een deel van is Voorbeelden:   `De belangrijkste bestanddelen van dit beslag zijn meel, melk en eieren.`, `de werkzame bestanddelen van een medic...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bestanddeel

Bestanddeel

Bestand waarvan tenminste één document deel uitmaakt.
Een bestanddeel is een hoeveelheid archiefstukken die zich onderling niet, maar jegens andere eenheden wel, onderscheiden in relevante archivistische kenmerken en die om die reden bij de vorming van het archief of bij latere bewerking zijn bijeengebracht en als zodanig worden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

bestanddeel

wat kleiner is dan het totaal vb: welke bestanddelen heeft deze computer? Synoniemen: deel element gedeelte part stuk onderdeel component segment brok lid Tegenstellingen: heel totaal volledig compleet voluit
grondstof waarmee je iets maakt vb: uit welke bestanddelen bestaat dit gerecht? Synoniem: ingrediënt
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=bestanddeel

bestanddeel

•een deel dat iets samenstelt.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/bestanddeel

BESTANDDEEL

1) Basisbestanddeel 2) Component 3) Deel 4) Dimensie 5) Deel van een geheel 6) Deel van het geheel 7) Element 8) Fractie 9) Ingrediënt 10) Onderdeel 11) Samenstellend deel 12) Stuk 13) Zelfstandigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BESTANDDEEL/1

bestanddeel

(components of the offence) (strafrecht) `onderdeel van een delictsomschrijving; stilzwijgend bestanddeel van een strafbaar feit is een niet als element expliciet opgenomen voorwaarde voor strafbaarheid in een strafbepaling. Bijv. het feit dat het er bij overtredingen niet toe doet of er sprake is van schuld of niet. Aanwezigheid van schu
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

bestanddeel

(bestanddeel / bijzaak) (vermogensrecht) `al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt; zaak die niet zonder beschadiging kan worden losgemaakt van de hoofdzaak waarmee hij is verbonden.` Gerelateerde- en regelgeving: art. 4 Boek 3 Burgerlijk Wetboek (BW) [context] art. 185 Boek 6 Burgerlijk Wetboek (BW) [context]
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId

Bestanddeel

Een bestanddeel is alles wat volgens verkeersopvattingen deel uitmaakt van een zaak. Indien een persoon een roerend goed koopt, kan hij ingevolge artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt als eigenaar. Wanneer de aankoop een fiets betreft, is de eigenaar in beginsel eigenaar van alle onderdelen waaruit de fiets bestaat. Hierbij moet
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Bestanddeel
Geen exacte overeenkomst gevonden.