Zoek op

bestuursorgaan

staatsrecht: met openbaar gezag bekleed rechtspersoon of natuurlijk persoon die zich met (de uitvoering van) bestuurlijke ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bestuursorgaan

Bestuursorgaan

Een in art. 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht 1992 (Abw) gedefinieerd begrip: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. ~ Zie ook: Beperking, Erkenning, Goedkeuring, Ontheffing, Publiekrecht, Vergunning, Verklaring van geen bezwaar, Voorschri...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Bestuursorgaan

- Een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld. - Een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

bestuursorgaan

Een door de wet ingesteld orgaan van een rechtspersoon die een overheidstaak is opgedragen. Bestuursorganen zijn gebonden aan de regels die in de Algemene Wet Bestuursrecht staan. Voorbeelden van bestuursorganen zijn de regering, de ministers en staatssecretarissen, de Provinciale Staten, het college van Gedeputeerde Staten, de burgemeester en de ...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=9525

Bestuursorgaan

Het begrip bestuursorgaan is één van de kernbegrippen in de Algemene wet bestuursrecht. Een bestuursorgaan is volgens de definitie van artikel 1:1 lid 1 Awb een: "orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld" (a-orgaan), of "een persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed" (b-orgaan). Uitzonderingen staan vermeld in ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuursorgaan

Bestuursorgaan

Een in art. 1:1 van de Algemene wet bestuursrecht 1992 (Abw) gedefinieerd begrip: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Zie ook `Beperking`, `Erkenning`, `Goedkeuring`, `Ontheffing`, `Publiekrecht`, `Vergunning`, `Verklaring van geen bezwaar`. Best...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

BESTUURSORGAAN

1) Raad
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BESTUURSORGAAN/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.