Zoek op

Bij hoog en laag

Spreekwoorden: (1914) Bij hoog en laag zweren.
Dit is in eigenlijken zin wellicht: bij den hemel en de aarde zweren; vgl. Matth. V, 34-35, waar Jezus zegt: Maer ick segge u, Sweert ganschelick niet, noch by den hemel, omdat hy is de throon Godts. Noch by de aerde, omdat sy is de voetbanck sijner voeten; zie Laurillard, 73...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0965.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.