Zoek op

Brug

De brug van een schip. Het is de benaming voor de plaats van waaruit gestuurd, gecommandeerd en genavigeerd wordt. Meestal de hoogste plek in de opbouw en bij zeevaart vaak over de volle breedte van het schip.
Gevonden op http://vaartips.nl/tipb.htm#brug

brug

verbinding over een rivier vb: over de brug bereik ik de overkant van het water
een brug slaan tussen twee volken [ervoor zorgen dat ze elkaar begrijpen]
hij moet over de brug komen [hij moet doen wat wij willen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=brug

Brug

Een brug is aangebracht om over een rivier, kanaal, weg, rijbaan, spoorweg of ander obstakel heen te kunnen rijden. Een beweegbare brug wordt aangekondigd met bord J15. Van te voren kun je worden gewaarschuwd door bebakening X06. Als een beweegbare brug open gaat of open is, dan moet je stoppen. Dit kan worden aangegeven met een bruglicht. Op een b...
Gevonden op http://www.rijexamen.com/kids/Begrippen.html

brug

1. Een brug is een beweegbare, een vaste of een drijvende verbinding voor het verkeer tussen twee punten, die door water of anderszins gescheiden zijn (Van Dale). Een brug moet aan een aantal eisen voldoen: - de brug moet sterk zijn; de pijlers moeten de brug kunnen dragen en er moet verkeer overheen - de brug moet stabiel zijn; ongelijke belasting...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Brug

verandering, overgang, communicatie.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Brug

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-gen), gebouwde overgang (meest van hout of steen); eene vaste -; zie GIERBRUG, SCHIPBRUG; eene - over eene rivier slaan; eene hulp- leggen; [in de ontleedkunde] ) de - der hersenen; - eener viool; [figuurlijk] hulp; dit is eene - voor hem; men moet den vlugtenden vijand eene gouden - leggen, men moet h...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Brug

Uit `De lagere vaktalen: De steenbakkerstaal` 1914 stelling over den aardput, waarover men de oeveraarde vervoerd.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Brug

[ gebouwtypologieën] Een brug is een permanente verbinding tussen twee punten aan weerszijden van een diepte, bijvoorbeeld een kanaal of een bergdal, die voor de mens vanaf de andere kant (zonder hulpmiddelen) niet of moeilijk bereikbaar zijn. Een verbinding over een andere weg o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

Brug

Het is overdreven om te stellen dat er bruggen zijn zolang er wegen zijn. Maar veel scheelt het niet: de voorde als doorwaadbare plaats in een beek of rivier was heel vaak een forse hindernis. Bij de totstandkoming van het Romeinse wegennet werden dan ook al veel bruggen gebouwd. De betere Romeinse ...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Brug

brug

de brug zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [brʏx] Verbuigingen:   brug|gen (meerv.) 1) verbinding in een weg over een water, andere weg, dal Voorbeelden:   `een ophaalbrug bij een kasteel`, `een brug over een kloof`, `een loopbrug tussen twee gebouwe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/brug

Brug

Wanneer één of meer tanden of kiezen ontbreken, kunnen deze worden vervangen door een brug. Tussen twee kronen wordt een kunsttand of kunstkies geplaatst, ook wel een 'dummy' genoemd. De twee kronen met de dummy worden dan als één geheel geplaatst. Een brug wordt op dezelfde manier gemaakt als een kroon. Het kan nodig zijn om een brug te maken ...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7B4f2f44f0-8e93-4cad-9a5b-adba5b802936%7D

Brug

Dit begrip wacht helaas nog op uitleg. Externe links het Wikipedia-artikel «Brug (bouwwerk)»
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Brug

brug

Syn.: vonder ; vlonder Def.: civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond Toelichting: Feitelijk wordt hier gesproken over een kunstwerk waarmee een weg, spoorweg of leiding over een waterweg, leiding of terre...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Brug

Verhoogd deel op het navigatiedek, dwars over het schip, van waaruit het schip wordt bestuurd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

brug

Vastzittende tandvervanging die meerdere, naast elkaar liggende gebitselementen vervangt. De brug wordt op de aangrenzende gebitsementen bevestigd. Deze worden doorgaans geprepareerd en voorzien van een kroon. Ook implantaten kunnen worden gebruikt als zogenaamde brugpijler. Het implantaat zit vast verankerd in de kaak en de brug wordt hierop g... ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11068

Brug

Snookerterm; 'constructie' van de hand waarin of waardoor de speler de keu laat bewegen
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Snookerjargon

Brug

[turntoestel] - De brug is een turntoestel. De mannen turnen op een brug met twee leggers op gelijke hoogte, de vrouwen op een brug met twee leggers op verschillende hoogte. De leggers die meestal tijdens de training worden gebruikt zijn van hout, soms versterkt met een stalen kern. De nieuwste brugleggers worden gemaakt va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(turntoestel)

Brug

[compositie] - Een brug (bridge) is het gedeelte tussen normale coupletten (verse) en refreinen (chorus). Het is een stukje dat vaak zowel in de muziek als in de tekst afwijkend is van de rest van het nummer. Meer algemeen betekent een bruggetje maken een verbinding leggen tussen twee onderwerpen. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(compositie)

Brug

[tandheelkunde] - Een tandheelkundige brug is een constructie ter vervanging van een of meer afwezige natuurlijke gebitselementen, bevestigd op naburige elementen. Een klassieke brug bevat een in één stuk gegoten metalen structuur (in een goudlegering of in een edelstaal legering) met erboven een porselein of een kunsthar...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(tandheelkunde)

Brug

[schip] - De brug is op een schip de plaats van waaruit het schip bestuurd wordt. Op de brug vindt men de diverse nautische apparaten nodig voor een veilige vaart op zee zoals echolood, radar, VHF, kaartentafel, stuurwiel, stuurautomaat, telegraaf en kompas. Op de brug wordt de koers en vaart van het schip geregeld alsmede ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(schip)

Brug

[bouwwerk] - Een brug is een vaste of beweegbare verbinding voor het verkeer, tussen twee punten die gescheiden zijn door een rivier, kanaal, kloof, dal, weg, spoorweg of een ander overbrugbaar obstakel. Een brug kan ontworpen zijn om een spoorweg, rijbaan, kanaal (kanaalbrug) of waterleiding (aquaduct) te dragen. Een lange...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk)

Brug

Met een brug wordt een verbinding tussen twee delen bedoeld. Brug als plaatsaanduiding: In de elektronica kan brug verwijzen naar een bruggelijkrichter, en kan een brugschakeling gebruikt worden om (nauwkeurige) metingen te doen: Personen met achternaam Brug: ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug

Brug

[garage] - Een brug in een garage is een gereedschap of hulpmiddel om een auto op te tillen, zodat de (onderkant van de) auto geïnspecteerd en eventueel gerepareerd kan worden. De brug, met daarop de auto, wordt opgetild door middel van een hydraulisch systeem dat door een elektromotor wordt aangedreven. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(garage)

Brug

[turnonderdeel] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(turnonderdeel)

Brug

[muziekinstrument] - Op een snaarinstrument worden de snaren tussen de brug (Duits: "Sattel", Engels: "nut", Frans: "sillet") en de kam (Duits:"Steg", Engels:"bridge", Frans: "chevalet") gespannen. De brug dient de snaren op de juiste onderlinge positie en op kleine afstand van de toets te houden, zodat deze door indrukken ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(muziekinstrument)
Geen exacte overeenkomst gevonden.