Zoek op

brug

de brug zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [brʏx] Verbuigingen:   brug|gen (meerv.) 1) verbinding in een weg over een water, andere weg, dal Voorbeelden:   `een ophaalbrug bij een kasteel`, `een brug over een kloof`, `een loopbrug tussen twee gebouwe...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/brug

BRUG

1) Balansonderdeel 2) Bij overkomst geeft het voldoening 3) Deel van een bril 4) Deel van een fiets 5) Deel van een schip 6) Deel van een zeeschip 7) Deel van het gebit 8) Deel van het lichaam 9) Deel van het reukorgaan 10) Gedeeltelijke gebitsprothese 11) Gymnastiektoestel 12) Gymtoestel 13) Kunstproduct 14) Oeververbinding 15) Onderdeel van een s...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BRUG/1

Brug

Snookerterm; 'constructie' van de hand waarin of waardoor de speler de keu laat bewegen
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Snookerjargon

Brug

De brug van een schip. Het is de benaming voor de plaats van waaruit gestuurd, gecommandeerd en genavigeerd wordt. Meestal de hoogste plek in de opbouw en bij zeevaart vaak over de volle breedte van het schip.
Gevonden op http://vaartips.nl/tipb.htm#brug

Brug

verandering, overgang, communicatie.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Brug

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-gen), gebouwde overgang (meest van hout of steen); eene vaste -; zie GIERBRUG, SCHIPBRUG; eene - over eene rivier slaan; eene hulp- leggen; [in de ontleedkunde] ) de - der hersenen; - eener viool; [figuurlijk] hulp; dit is eene - voor hem; men moet den vlugtenden vijand eene gouden - leggen, men moet h...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Brug

Uit `De lagere vaktalen: De steenbakkerstaal` 1914 stelling over den aardput, waarover men de oeveraarde vervoerd.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

brug

verbinding over water
Jaar van herkomst: 840-875 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

brug

1> verkorte vorm van brugdek in de zin van het dek waarop de stuurhut staat of het dek dat vlak voor of achter de stuurhut of stuurkuip langs loopt en zo een brug tussen bakboord en stuurboord vormt. 2> bij stuurhutten die boven het dek geplaatst zijn: het dek voorlangs en/of naast de stuurhut, dat deels door een hoge wand of reling afgeschermd is....
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=bri

Brug

Het is overdreven om te stellen dat er bruggen zijn zolang er wegen zijn. Maar veel scheelt het niet: de voorde als doorwaadbare plaats in een beek of rivier was heel vaak een forse hindernis. Bij de totstandkoming van het Romeinse wegennet werden dan ook al veel bruggen gebouwd. De betere Romeinse ...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Brug

Brug

[ gebouwtypologieën] Een brug is een permanente verbinding tussen twee punten aan weerszijden van een diepte, bijvoorbeeld een kanaal of een bergdal, die voor de mens vanaf de andere kant (zonder hulpmiddelen) niet of moeilijk bereikbaar zijn. Een verbinding over een andere weg o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

brug

Syn.: vonder ; vlonder Def.: civielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond Toelichting: Feitelijk wordt hier gesproken over een kunstwerk waarmee een weg, spoorweg of leiding over een waterweg, leiding of terre...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Brug

Verhoogd deel op het navigatiedek, dwars over het schip, van waaruit het schip wordt bestuurd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

brug

Vastzittende tandvervanging die meerdere, naast elkaar liggende gebitselementen vervangt. De brug wordt op de aangrenzende gebitsementen bevestigd. Deze worden doorgaans geprepareerd en voorzien van een kroon. Ook implantaten kunnen worden gebruikt als zogenaamde brugpijler. Het implantaat zit vast verankerd in de kaak en de brug wordt hierop g... ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11068

brug

verbinding over diepte (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/brug

Brug

Wanneer één of meer tanden of kiezen ontbreken, kunnen deze worden vervangen door een brug. Tussen twee kronen wordt een kunsttand of kunstkies geplaatst, ook wel een 'dummy' genoemd. De twee kronen met de dummy worden dan als één geheel geplaatst. Een brug wordt op dezelfde manier gemaakt als een kroon. Het kan nodig zijn om een brug te maken ...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7B4f2f44f0-8e93-4cad-9a5b-adba5b802936%7D

brug

verbinding over een rivier vb: over de brug bereik ik de overkant van het water
een brug slaan tussen twee volken [ervoor zorgen dat ze elkaar begrijpen]
hij moet over de brug komen [hij moet doen wat wij willen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=brug

Brug

Een brug is aangebracht om over een rivier, kanaal, weg, rijbaan, spoorweg of ander obstakel heen te kunnen rijden. Een beweegbare brug wordt aangekondigd met bord J15. Van te voren kun je worden gewaarschuwd door bebakening X06. Als een beweegbare brug open gaat of open is, dan moet je stoppen. Dit kan worden aangegeven met een bruglicht. Op een b...
Gevonden op http://www.rijexamen.com/kids/Begrippen.html

Brug

Dit begrip wacht helaas nog op uitleg. Externe links het Wikipedia-artikel «Brug (bouwwerk)»
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Brug
Geen exacte overeenkomst gevonden.