Zoek op

Buitenparlementaire acties

Begrippenlijst: Staatsinrichting Nederland - cties waarmee burgers een bepaald doel nastreven, maar die niet via politieke partijen lopen (demonstraties).
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/bstaats.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.