Zoek op

burgerlijke staat

personen- en familierecht: formele toestand van een privé-persoon qua afstamming, geslacht, leeftijd en huwelijk. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/burgerlijke staat

Burgerlijke staat

Rechtstoestand van een persoon ten aanzien van rechts- en handelingsbevoegdheid, waarbij wordt gerefereerd aan het wettig huwelijk en aan het geregistreerd partnerschap.
Tot de invoering van het geregistreerd partnerschap per 1 januari 1998 worden vier burgerlijke staten onderscheiden, te weten: ongehuwd, gehuwd, gescheiden en verweduwd.
Per ...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=966

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat betekent of u getrouwd bent, niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Uw pensioen kan afhankelijk zijn van uw burgerlijke staat. Het recht op nabestaandenpensioen kan ook afhankelijk zijn van uw burgerlijke staat.
Gevonden op https://pensioenkijker.nl/home/begrippen/begrippen-a-e

Burgerlijke staat

Algemene rechtstoestand van een persoon, die onder andere wordt bepaald door afstamming, nationaliteit, geslacht, leeftijd en huwelijkse staat.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Burgerlijke staat

De AOW-uitkering die je krijgt is afhankelijk van je leefsituatie. In je pensioenregeling mag bij het ouderdomspensioen geen onderscheid gemaakt worden naar burgerlijke staat. Bij het nabestaandenpensioen mag dit wel. Wordt in de pensioenregeling het nabestaandenpensioen opgebouwd dan heb jij, ongeacht je burgerlijke staat, het recht dit nabestaand...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Burgerlijke staat

1. De algemene rechtstoestand van een persoon, met betrekking tot zaken als huwelijk, geslacht, leeftijd, afstamming en nationaliteit. 2. In engere zin (op formulieren) heeft het begrip betrekking op de vraag of men ongehuwd, gehuwd of gescheiden is.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Burgerlijke staat

Burgerlijke staat is de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek. Te onderscheiden vallen huwelijkse staat, partnerregistratie (geregistreerd partnerschap); de zogenaamde wettige dan wel onwettige afstamming; meerder- of minderjarigheid, eventuele ondercuratelestelling, specifieke situaties van voogdij of oude...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerlijke_staat

Burgerlijke staat

De AOW-uitkering die je krijgt is afhankelijk van je leefsituatie. Klik hier voor meer informatie. In je pensioenregeling mag bij het ouderdomspensioen geen onderscheid gemaakt worden naar burgerlijke staat. Bij het partnerpensioen mag dit wel. Wordt in de pensioenregeling het partnerpensioen opgebouwd dan heb jij, ongeacht je burgerlijke staat, he...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.