Zoek op

Cabaletto

Let op: Spelling van 1858 Caboletto, (ruitertje) eene zilveren munt, met een' daarop geslagen ruiter, ter waarde van 6 2-3 soldi, of omstreeks 16 stuivers van ons geld
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608
Geen exacte overeenkomst gevonden.