Zoek op

Cabaletto

Let op: Spelling van 1858 Caboletto, (ruitertje) eene zilveren munt, met een' daarop geslagen ruiter, ter waarde van 6 2-3 soldi, of omstreeks 16 stuivers van ons geld
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.