Zoek op

Cabarren

Let op: Spelling van 1858 gabarren, platte vaartuigen met zeilen en riemen, die zoo wel op ondiepe rivieren, als tot het bevrachten van grootere vaartuigen op zee gebruikt worden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608
Geen exacte overeenkomst gevonden.