Zoek op

Cabay,

Let op: Spelling van 1858 (kabaai) zoo noemt men op Ceylon eenen langen zijden, of van boomwol vervaardigden rok, zoo als de voorname lieden daar plegen te dragen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.