Zoek op

Cabbala

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] kennis van de verborgenheden der letteren (bij het oude israel. volk), soort tooverkunst.
*...LIST, m. (-en).
*...LISTISCH, [bijvoegelijk naamwoord]
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.