Zoek op

cabotage

vervoersrecht: Engels: vervoer van personen, waarbij vertrekplaats en plaats van bestemming in dezelfde staat liggen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/cabotage

Cabotage

Let op: Spelling van 1858 Fr., de kustvaart, kustscheepvaart, kusthandel. Caboteren, de kusten bevaren, den kusthandel drijven. Cabotier, een kustvaarder
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Cabotage

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): vaart langs de kust. (Cabo is 't Spaansche woord voor kaap).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

cabotage

Syn.: Kustvaart. Def.: handelsverkeer te water tussen havens van hetzelfde land.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Cabotage

(1) Handelsverkeer te water tussen havens van hetzelfde land. (2) Kustvaart. (3) Het varen van Kaap tot Kaap.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

Cabotage

In de luchtvaart: het vervoer tussen twee punten binnen één land of binnen de rijksdelen (grand cabotage) van een land met een buitenlandse maatschappij. Zie ook: vijf vrijheden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Cabotage

Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land. Oorspronkelijk betrof het alleen de scheepvaart, maar cabotage heeft nu ook betrekking op het lucht-, spoor- en wegvervoer. Gerelateerde artikelen met betrekking tot cabotage
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

Cabotage

Cabotage is het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land. Oorspronkelijk betrof het alleen de scheepvaart, maar cabotage heeft nu ook betrekking op het lucht-, spoor- en wegvervoer. Cabotage is ook het recht van een bedrijf uit het ene land om in een ander land handel te drijven....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Cabotage

cabotage

kusthandel (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/cabotage

cabotage

eigenlijk: het scheepvaartverkeer (over zee) tussen kustplaatsen van hetzelfde land. Iets ruimer: het scheepvaartverkeer tussen de kustplaatsen van het moederland en overzeese gebiedsdelen. In de binnenvaart: het vervoer tussen binnenlandse begin- en eind bestemmingen verricht door buitenlandse schepen
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=c

CABOTAGE

1) Kusthandel 2) Kustvaart 3) Oevervaart
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CABOTAGE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.