Zoek op

Cacatorische (koorts)

Let op: Spelling van 1858 eene afwisselende koorts, waarin de lijder met vele en smartelijke stoelgangen gekweld wordt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.