Zoek op

Cachet, Lion Carel Adolph,

Geb. Amsterdam 28.11.1864 - Overl. Vreeland 22.5.1945. Hij was jong leraar aan de Industrieschool voor de werkende stand te Amsterdam. Het eerste werk, door hem als zelfstandig kunstenaar voortgebracht, was een diploma voor de boekhandel, in 1892 in hout gesneden. Het werd gevolgd door oorkonden. Albums en boekbanden, welke laatste o.a. op perkamen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10495
Geen exacte overeenkomst gevonden.