Zoek op

Cadeliten

Let op: Spelling van 1858 eene sekte der Mahomedanen, die de Christelijke godsdienst met de Mahomedaansche vermengen, en zich op eene, naar het stoïcismus gelijkende, onverschilligheid toeleggen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.